System informacji przestrzennej miasta Cieszyna
    

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Dane udostępnione poprzez System informacji przestrzennej miasta Cieszyna stanowią dostęp do usług (usługa wyszukiwania, usługa przeglądania), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
Zawarte w Systemie informacji przestrzennej miasta Cieszyna informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.
Burmistrz Miasta Cieszyna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Linie i przystanki autobusowe
Dostęp w trybie chronionym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl