Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

System informacji przestrzennej miasta Cieszyna

Dane udostępnione poprzez System informacji przestrzennej miasta Cieszyna stanowią dostęp do usług (usługa wyszukiwania, usługa przeglądania), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
Zawarte w Systemie informacji przestrzennej miasta Cieszyna informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.
Burmistrz Miasta Cieszyna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.


Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie publicznym.

Kliknij tutaj, aby przeglądać linie i przystanki autobusowe.

 Kliknij tutaj, aby przesłać uwagi dotyczące geoportalu. 


Dostęp do informacji jest możliwy także w połączeniu chronionym. Przed przystąpieniem do połączenia w trybie chronionym, należy zainstalować certyfikat.

Pobierz certyfikat.

W przypadku Internet Explorera należy wybrać opcję „Otwórz” i postępować według wyświetlanych wskazówek. Dla przeglądarki Firefox należy zaznaczyć opcję certyfikatu dla strony internetowej. Instalacja certyfikatu jest operacją jednorazową.

Po zainstalowaniu certyfikatu, można przejść do przeglądania informacji katastralnej lub przeglądać zgłoszenia robót geodezyjnych. Informacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na serwerze mapowym.

Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie niepublicznym.

Kliknij tutaj, aby przejść do przeglądania bazy części opisowej.

Kliknij tutaj, aby przejść do modułu zapytań komorniczych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl